1/ Độ tuổi tham gia:

Người mua bảo hiểm: tối thiểu 18 tuổi.

Người được bảo hiểm: Tối thiểu: 0.

                                         Tối đa: (65 – thời hạn đóng phí).

2/ Thời hạn hợp đồng:

Đến khi người được bảo hiểm đạt 99 tuổi.

3/ Thời hạn nộp phí:

10, 20 năm.

4/ Lãi suất tính phí bảo hiểm:

5.0%.

5/ Định kỳ đóng phí:

Hàng năm, hàng nửa năm, hàng quý, hàng tháng.

6/ Giới hạn phí bảo hiểm:

Tối thiểu: 300.000 VND mỗi kỳ đóng phí (bao gồm sản phẩm chính và các sản phẩm bổ trợ kèm theo).

7/ Giới hạn số tiền bảo hiểm:

– Tối thiểu: 10 triệu.

– Tối đa: 800 triệu (14 tuổi trở xuống); 2,5 tỉ (15 tuổi trở lên).

img2

8/ Hợp đồng dưới chuẩn:

– Ngắn hạn (giảm số tiền bảo hiểm trong 5 năm hợp đồng đầu tiên).

– Dài hạn (tăng phí trong suốt thời hạn đóng phí).

9/ Sản phẩm bổ trợ kèm theo: Tất cả.

10/ Quyền lợi bảo hiểm khi tử vong hay thương tật toàn bộ vĩnh viễn:

Người thụ hưởng sẽ nhận 100% STBH hàng năm (*) của năm hợp đồng tương ứng khi NĐBH tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.

Thời hạn đóng phí 10 năm:

  • Trong thời gian đóng phí: 100% STBH * (1+ 4% * Năm bảo hiểm)
  • Sau thời gian đóng phí: 150% STBH

Thời hạn đóng phí 20 năm:

  • Trong thời gian đóng phí: 100% STBH * (1+ 4% * Năm bảo hiểm)
  • Sau thời gian đóng phí: 180% STBH

11/ Quyền lợi bảo hiểm phụ trội khi bị tử vong hay thương tật toàn bộ vĩnh viễn do TAI NẠN:

Ngoài Quyền lợi bảo hiểm kể trên, Người thụ hưởng sẽ nhận thêm 100% Số tiền bảo hiểm khi Người được bảo hiểm tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn.

Thời hạn đóng phí 10 năm:

  • Trong thời gian đóng phí: 100% STBH * (1 + 4% * Năm bảo hiểm) + 100% STBH
  • Sau thời gian đóng phí: 150% STBH  + 100% STBH

Thời hạn đóng phí 20 năm:

  • – Trong thời gian đóng phí: 100% STBH * (1 + 4% * Năm bảo hiểm) + 100% STBH
  • – Sau thời gian đóng phí: 180% STBH  + 100% STBH

Slide6

12/ Quyền lợi trường thọ:

Khi Người được bảo hiểm đạt 99 tuổi, Người thụ hưởng sẽ nhận được 150% hoặc 180% Số tiền bảo hiểm tùy theo thời hạn đóng phí 10 năm hoặc 20 năm tương ứng.

Thời hạn đóng phí 10 năm: 150% STBH

Thời hạn đóng phí 20 năm: 180% STBH

13/ Quyền lợi hoàn lãi chênh lệch:

Vào cuối mỗi năm hợp đồng trong suốt thời hạn đóng phí, Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu Công ty chi trả Quyền lợi hoàn lãi chênh lệch, là số tiền tương ứng với số lãi tính trên giá trị hoàn lại trung bình của năm ở mức lãi suất vượt quá, nếu có, của lãi suất công bố trung bình 12 tháng so với lãi suất tính phí của hợp đồng bảo hiểm.

14/ Quyền lợi tiền mặt: Vào cuối mỗi 3 năm hợp đồng.

Untitled-8

Thịnh Vượng Bảo Gia Toàn Diện của CATHAY sẽ giúp Bạn thể hiện trọn vẹn 2 chữ “Hiếu”,“Tình” với những người thân yêu, đồng thời Bạn vẫn thực hiện thành công những kế hoạch tài chính quan trọng trong từng giai đoạn cuộc đời.

Bảo vệ toàn diện cả 3 thế hệ trong gia đình với 01 Hợp đồng bảo hiểm duy nhất.

Liên hệ tư vấn: 090 1800 090

 

ĐĂNG KÝ HỢP TÁC KINH DOANH

    Bạn có thể bình luận về bản tin này!