Những quyền lợi chính của người được bảo hiểm bao gồm:

  • Quyền lợi bảo hiểm ung thư thể nhẹ: Trong thời gian hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực, căn cứ theo chẩn đoán bệnh hiểm nghèo, công ty sẽ chi trả cho người được bảo hiểm 50% số tiền bảo hiểm nếu người đó mắc một trong số các bệnh ung thư thể nhẹ theo danh sách. Quyền lợi này được chi trả 1 lần trong suốt thời hạn hợp đồng. Chi trả xong, hợp đồng vẫn được tiếp tục.
  • Quyền lợi bảo hiểm ung thư nghiêm trọng và bệnh hiểm nghèo: Trong thời gian hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực, căn cứ theo chẩn đoán bệnh hiểm nghèo, công ty sẽ chi trả cho người được bảo hiểm 100% số tiền bảo hiểm nếu người đó mắc một trong số các bệnh ung thư nghiêm trọng hoặc bệnh hiểm nghèo theo danh sách. Quyền lợi này được chi trả 1 lần và hợp đồng chấm dứt sau khi chi trả.
  • Quyền lợi bảo hiểm thương tật do tai nạn: Trong thời gian hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực, căn cứ theo giám định thương tật, công ty sẽ chi trả cho người được bảo hiểm 100% số tiền bảo hiểm nếu người đó bị một trong những thương tật do tai nạn theo danh sách. Quyền lợi này được chi trả 1 lần và hợp đồng chấm dứt sau khi chi trả.

C18-–-Thịnh-Trí-An-Tâm-Thành-Tài-08

Rủi ro bệnh tật đặc biệt là bệnh hiểm nghèo không ai có thể đoán trước được. Ngoài chế độ ăn uống tập luyện để bảo vệ sức khỏe hằng ngày để phòng tránh thì mỗi chúng ta nên có một chương trình bảo hiểm dành riêng cho bệnh hiểm nghèo để an tâm hơn trong cuộc sống. Dù bệnh tật có đến, chúng ta cũng không quá bất ngờ, bị động hay rơi vào tình trạng khốn khó vì chi phí. Bảo hiểm Cathay không những chi trả bệnh hiểm nghèo mà còn có thêm quyền lợi về tai nạn, giúp chúng ta được bảo vệ phạm vi rộng và toàn diện hơn.

974421261067

Liên hệ tư vấn: 090 1800 090

ĐĂNG KÝ HỢP TÁC KINH DOANH

    Bạn có thể bình luận về bản tin này!