Bảo tức bảo hiểm là gì ?

Doanh nghiệp bảo hiểm luôn sử dụng khoản vốn nhàn rỗi để đem đi đầu tư. Do có đầu tư nên sẽ phát sinh lãi. Lãi sinh ra từ các khoản phí bảo hiểm và những chi phí khác mà công ty bảo hiểm tiết kiệm được gọi là bảo tức bảo hiểm.

thebank_nhungdieucothebanchuabietvebaotuctronghopdongbaohiemnhantho_1559708992

Việc xác nhận lợi nhuận thực tế của quỹ chủ hợp đồng tham gia chia lãi và phần đóng góp của hợp đồng vào quỹ, cũng như phương thức phân bố lãi chia cho hợp đồng được các công ty bảo hiểm nhân thọ thực hiện theo phương pháp đã được Bộ Tài chính phê duyệt. Bảo tức được công bố hàng năm đối với những hợp đồng bảo hiểm đã có hiệu lực từ 2 năm trở lên. Thông thường, bảo tức được công ty bảo hiểm cộng dồn đến khi đáo hạn hợp đồng. Như vậy đến khi đáo hạn hợp đồng, ngoài số tiền bảo hiểm nhận được như cam kết ban đầu, người tham gia bảo hiểm còn nhận thêm bảo tức được tích lũy từ các năm trong thời hạn hợp đồng.

Bảo tức của một hợp đồng bảo hiểm thường xuất phát từ 3 nguồn chính sau:

  • Lãi suất do lợi nhuận đầu tư thực tế cao hơn dự tính. Lãi suất phụ thuộc vào kết quả đầu tư thực tế của công ty bảo hiểm, vì thế sẽ biến động theo từng năm.
  • Tỷ lệ tử vong/tàn tật do tỷ lệ tử vong thực tế thấp hơn dự tính.
  • Chi phí do chi phí thực tế thấp hơn chi phí dự tính.

BHNTLKC

Điều gì xảy ra khi rút bảo tức trước thời hạn?

Trường hợp khách hàng muốn rút số bảo tức tích lũy khi chưa đáo hạn hoặc khi sự kiện bảo hiểm chưa xảy ra thì gọi là rút trước bảo tức, và số tiền bảo tức rút trước chắc chắn sẽ thấp hơn số bảo tức tích lũy yêu cầu rút trước. Bảo tức tích lũy là số tiền khách hàng sẽ nhận được trong tương lai nên nếu quy giá trị này về hiện tại thì đó chính là số tiền bảo tức rút trước. Theo đó, khi rút trước bảo tức, giá trị hiện tại của bảo tức rút trước = Khoản bảo tức đã công bố x Hệ số bảo hiểm.

Hệ số bảo hiểm này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như:

  • Khả năng sống còn (survivor ship factor) của người được bảo hiểm trong thời gian hiệu lực của hợp đồng,
  • Thời hạn còn lại của hợp đồng,
  • Giới tính, tuổi của Người được bảo hiểm.

rut-tien-bao-hiem-nhan-tho-2

Theo quy định của Bộ Tài chính, hàng năm, các công ty bảo hiểm phải trích lập dự phòng để đảm bảo thực hiện cam kết chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng trong tương lai. Trong trường hợp người được bảo hiểm gặp rủi ro như tử vong, thương tật, bệnh tật…, doanh nghiệp sẽ chi trả các quyền lợi bảo hiểm để bù đắp các rủi ro này.

“Lúc này, bảo hiểm nhân thọ trở thành trụ đỡ thay thế cho khoản thu nhập bị mất của người trụ cột, giúp gia đình được bảo vệ tài chính và vượt qua các biến cố lớn. Đây là lý do giúp bảo hiểm nhân thọ là một trong những công cụ bảo vệ tài chính hiệu quả và an toàn hiện nay.

Liên hệ tư vấn bảo hiểm: 090 1800 090

ĐĂNG KÝ HỢP TÁC KINH DOANH

    Bạn có thể bình luận về bản tin này!