THÔNG TIN CHUNG

  • Sản phẩm: Bảo hiểm sức khỏe
  • Độ tuổi: 18 tuổi – 65 tuổi
  • Thời gian chờ: 90 ngày
  • Thời hạn tối thiểu: 5 năm
  • Thời hạn tối đa: khi người được Bảo hiểm 70 tuổi

FWD thay Khách hàng đóng toàn bộ phí bảo hiểm trong tương lai khi Người được bảo hiểm mắc 1 trong 45 Bệnh hiểm nghèo sau hoặc tử vong


ĐĂNG KÝ TƯ VẤN    ĐĂNG KÝ HỢP TÁC KINH DOANH

      Bạn có thể bình luận hoặc đặt câu hỏi cho nhân viên tư vấn của Bảo Hiểm TOP về gói bảo hiểm này.