GIỚI THIỆU

 Sản phẩm bảo hiểm bổ sung Bảo hiểm bảo vệ Ung thư: giúp bảo vệ tất cả các ung thư ở các giai đoạn ung thư khác nhau ngay từ ban đầu. Cụ thể, Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả 50% Số tiền bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm mắc phải Ung thư giai đoạn sớm lần đầu tiên.

Đối với trường hợp mắc phải Ung thư nghiêm trọng được phát hiện trước khi quyền lợi bảo hiểm Ung thư giai đoạn sớm được chi trả, Người được bảo hiểm sẽ nhận được 100% Số tiền bảo hiểm của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này.

Người được bảo hiểm sẽ tiếp tục được chi trả 50% Số tiền bảo hiểm nếu mắc phải Ung thư nghiêm trọng lần đầu tiên trong vòng 1 năm kể từ khi Ung thư giai đoạn sớm được chẩn đoán, xác định. Nếu thời gian mắc phải Ung thư nghiêm trọng là sau 1 năm kể từ khi được chẩn đoán mắc Ung thư giai đoạn sớm, Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này, nâng tổng số quyền lợi bảo vệ ung thư có thể lên đến 150% Số tiền bảo hiểm. 

CHI TIẾT SẢN PHẨM

<img “src=”https://baohiemcongnghe.com/wp-content/uploads/2021/05/BHBS-Bảo-Vệ-Ung-Thư-09.jpg” alt=”” />

<img “src=”https://baohiemcongnghe.com/wp-content/uploads/2021/05/BHBS-Bảo-Vệ-Ung-Thư-01.jpg” alt=”” />

<img “src=”https://baohiemcongnghe.com/wp-content/uploads/2021/05/BHBS-Bảo-Vệ-Ung-Thư-10.jpg” alt=”” />

<img “src=”https://baohiemcongnghe.com/wp-content/uploads/2021/05/BHBS-Bảo-Vệ-Ung-Thư-11.jpg” alt=”” />

<img “src=”https://baohiemcongnghe.com/wp-content/uploads/2021/05/BHBS-Bảo-Vệ-Ung-Thư-12.jpg” alt=”” />

<img “src=”https://baohiemcongnghe.com/wp-content/uploads/2021/05/BHBS-Bảo-Vệ-Ung-Thư-13.jpg” alt=”” />

<img “src=”https://baohiemcongnghe.com/wp-content/uploads/2021/05/BHBS-Bảo-Vệ-Ung-Thư-14.jpg” alt=”” />

<img “src=”https://baohiemcongnghe.com/wp-content/uploads/2021/05/BHBS-Bảo-Vệ-Ung-Thư-15.jpg” alt=”” />

<img “src=”https://baohiemcongnghe.com/wp-content/uploads/2021/05/BHBS-Bảo-Vệ-Ung-Thư-16.jpg” alt=”” />

TÀI LIỆU THAM KHẢO

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ


    SẢN PHẨM BỔ SUNG HANWHA LIFE

    ĐĂNG KÝ HỢP TÁC KINH DOANH

      Bạn có thể bình luận hoặc đặt câu hỏi cho nhân viên tư vấn của Bảo Hiểm TOP về gói bảo hiểm này.