C18-–-Thịnh-Trí-An-Tâm-Thành-Tài-02-e1531725992319

Tham gia sản phẩm Thịnh Trí An Tâm Thành Tài, người được bảo hiểm sẽ nhận được các quyền lợi như sau:

  • Quyền lợi học vấn: Trong thời gian Hợp đồng có hiệu lực, công ty sẽ chi trả các quyền lợi học vấn vào các ngày kỷ niệm hợp đồng dựa trên tuổi của người được bảo hiểm, số tiền sẽ được chi trả theo tỷ lệ.
  • Quyền lợi đáo hạn: Vào ngày đáo hạn, công ty sẽ chi trả quyền lợi này bằng 100% số tiền bảo hiểm.
  • Quyền lợi bảo hiểm khi tử vong, hoặc thương tật toàn bộ, vĩnh viễn: Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, nếu người bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn, công ty sẽ chi trả bằng 120% tổng phí bảo hiểm đã đóng quy năm.
  • Quyền lợi hoàn lãi chênh lệch: Vào cuối mỗi năm hợp đồng trong thời hạn đóng phí, bên mua bảo hiểm có quyền yêu cầu hoàn trả lãi chênh lệch – là số tiền tương ứng với số lãi tính trên giá trị hoàn lại trung bình của năm trước ở mức lãi suất vượt quá, nếu có, của lãi suất công bố trung bình 12 tháng so với lãi suất tính phí của hợp đồng bảo hiểm.

C18-–-Thịnh-Trí-An-Tâm-Thành-Tài-01-e1531726037292

Ngoài những quyền lợi cơ bản nêu trên, Cathay Life còn cung cấp thêm nhiều quyền lợi bổ sung đặc biệt vượt trội: 

  • Quyền lợi bảo hiểm từ bỏ thu phí: Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, nếu bên mua bảo hiểm tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc mắc một số bệnh hiểm nghèo theo danh sách, thì công ty bảo hiểm sẽ miễn phí đóng  bảo hiểm cho hợp đồng bảo hiểm chính.
  • Quyền lợi tiền mặt hỗ trợ: Chi trả lần đầu tiên: Tỷ lệ số tiền bảo hiểm tương ứng với tuổi của người được bảo hiểm vào ngày bên mua bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn, mắc bệnh hiểm nghèo. Chi trả lần tiếp theo: Tỷ lệ số tiền bảo hiểm tương ứng với tuổi của người được bảo hiểm vào các ngày kỷ niệm hợp đồng tiếp theo.

Với những quyền lợi chi tiết được thiết kế hỗ trợ toàn diện như vậy, bạn sẽ hoàn toàn yên tâm bởi mọi dự định của con bạn sẽ luôn được thực hiện dù cho rủi ro có xảy đến bất ngờ.

Liên hệ tư vấn 090 1800 090

ĐĂNG KÝ HỢP TÁC KINH DOANH

    Bạn có thể bình luận về bản tin này!