793680_17462_bh3

Những quyền lợi nhận được trong Hợp đồng bảo hiểm:

  • Quyền Lợi Tử Vong Do Tai Nạn: 5 triệu VND
  •  Quyền Lợi Thương Tật Do Tai Nạn: Phần trăm của 5 triệu VND tùy theo mức độ thương tật
  • Quyền Lợi Hỗ Trợ Nằm Viện Do Tai Nạn: 50.000 VND x Số ngày nằm viện (tối đa 60 ngày)
  • Quyền Lợi Hỗ Trợ Nằm Viện Chăm Sóc Đặc Biệt Do Phỏng: 50.000 VND x Số ngày nằm viện chăm sóc đặc biệt do phỏng (tối đa 60 ngày)
  • Quyền Lợi Hỗ Trợ Chăm Sóc Tại Nhà Sau Khi Nằm Viện Chăm Sóc Đặc Biệt Do Phỏng: 25.000 VND x Số ngày nằm viện chăm sóc đặc biệt do phỏng (tối đa 60 ngày)
  • Quyền Lợi Tổn Thương Do Phỏng: Loại A: 1,5 triệu VND, loại B: 0,75 triệu VND

r02-1

Đối tượng tham gia bảo hiểm là những trẻ em tư 0 đến 13 tuổi. Hợp đồng bảo hiểm có tính tái tục hằng năm, tái tục tối đa đến 22 tuổi. Và chỉ con cái của người được bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm chính mới được bảo hiểm trong trường hợp này.

Với sản phẩm bổ trợ bảo hiểm tai nạn cá nhân dành cho trẻ em, Cathay mong muốn chung vai cùng bạn gánh vác trách nhiệm tài chính nhằm mang đến cho con cái sự chăm sóc tốt nhất ngay cả khi rủi ro chẳng may xảy ra, đặc biệt là tổn thương do phỏng.

Liên hệ tư vấn : 090 1800 090

Set featured image

ĐĂNG KÝ HỢP TÁC KINH DOANH

    Bạn có thể bình luận về bản tin này!