Chương trình bảo hiểm Toàn Mỹ, hạn mức từ 500 triệu đến 2 tỷ/bệnh:

Các chương trình trong gói bảo hiểm sức khỏe Toàn Mỹ của Pacific Cross được thiết kế dành cho các khách hàng mong muốn có được dịch vụ chăm sóc y tế tốt nhất khu vực Đông Nam Á. Các chương trình này rất linh hoạt giúp khách hàng tùy chọn mức quyền lợi điều trị ngoại trú theo ý muốn, giúp kiểm soát bảo hiểm sức khỏe tốt hơn . Chương trình Toàn Mỹ này bảo hiểm toàn cầu với mức quyền lợi từ 500.000.000VND đến 2.000.000.000VND.

Tất cả chương trình bảo hiểm đều có Quyền lợi tai nạn cá nhân và Quyền lợi y tế dự phòng và bao gồm các quyền lợi sau: 

 • Tự do lựa chọn bác sĩ và bệnh viện
 • Bảo đảm tái tục bảo hiểm không phân biệt tuổi tác, điều kiện sức khỏe hoặc địa điểm
 • Bảo hiểm toàn cầu
 • Quyền lợi y tế dự phòng
 • Dịch vụ trợ giúp khẩn cấp 24/7
 • Bảo hiểm cho các hoạt động thể thao giải trí
 • Y học thay thế
 • Hệ thống bệnh viện/phòng khám thanh toán trực tiếp rộng khắp ở Việt Nam

maxresdefault (1)

Chương trình Master hạn mức từ 5 tỷ đến 20 tỷ/bệnh

Các chương trình bảo hiểm sức khỏe Master được thiết kế cho những người muốn tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất trên toàn cầu. Các chương trình này rất linh hoạt giúp khách hàng có thể tùy chọn quyền lợi bảo hiểm điều trị nội trú, nha khoa, tai nạn cá nhân hoặc theo khu vực địa lý.

Tất cả các chương trình này đều bao gồm quyền lợi thai sản, các lựa chọn bổ sung như quyền lợi tai nạn cá nhân và nha khoa và các quyền lợi sau:

 • Tự do lựa chọn bác sĩ và bệnh viện
 • Bảo đảm tái tục bảo hiểm không phân biệt tuổi tác, điều kiện sức khỏe hoặc địa điểm
 • Linh hoạt đối với khu vực điều trị
 • Dịch vụ trợ giúp khẩn cấp 24/7
 • Bảo hiểm cho các hoạt động thể thao giải trí
 • Y học thay thế
 • Lựa chọn bổ sung bảo hiểm Tai nạn cá nhân
 • Hệ thống bệnh viện/phòng khám thanh toán trực tiếp rộng khắp Việt Nam
 • Miễn phí quyền lợi bảo hiểm du lịch cho khách hàng có bảo hiểm điều trị ngoại

b2ap3_medium_HEALTH-COVERAGE-OPTIONS-FORPREGNANT-WOMEN

Với bảo hiểm sức khỏe Pacific Cross và thẻ thanh toán viện phí toàn cầu, khách hàng sẽ được trải nghiệm dịch vụ y tế cao cấp tại những cơ sở y tế hàng đầu tại Việt Nam, khu vực và toàn cầu mà không còn lo lắng về chi phí hay thủ tục thanh toán. Giờ đây mọi thứ đã trở nên đơn giản với Bảo hiểm sức khỏe và thẻ thanh toán viện phí toàn cầu Pacific Cross. Tìm hiểu ngay hôm nay!

Liên hệ 090 1800 090 để được tư vấn sớm nhất!

b2ap3_medium_thisiswhy9

ĐĂNG KÝ HỢP TÁC KINH DOANH

  Bạn có thể bình luận về bản tin này!